Waarom flexibele vrijwilligers?

Kan jouw organisatie extra handjes gebruiken bij activiteiten? Dan zou Nederland Cares dé oplossing kunnen zijn. Nederland Cares is een organisatie die zich inzet om maatschappelijke instellingen te matchen aan (young) professionals. Onder maatschappelijke instellingen verstaan wij organisaties zoals scholen, verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een beperking en organisaties met voorzieningen voor dak- en thuislozen of migranten.(Young) professionals, werkende mensen tussen 25 en 35 jaar, willen graag hun steentje bijdragen. Een drukke baan en actief sociaal leven weerhoudt hen vaak van het doen van structureel vrijwilligerswerk. Daarom maakt Nederland Cares het vrijwilligerswerk flexibel en daarmee voor u, voor young professionals en voor bedrijven interessant. Hoe werkt het?

  • Vrijwilligers schrijven zich in voor activtiteiten via onze online kalender;  
  • Maatschappelijke instellingen kunnen rekenen op structurele steun bij hun activiteiten;
  • Het gezicht verandert wel eens, maar er zijn elke week vrijwilligers die helpen. 

Waar moeten de activiteiten aan voldoen:

  • Er vindt een ontmoeting plaats tussen de vrijwilliger en een persoon uit een kwetsbare groep;
  • Vrijwilligers zijn een aanvulling, niet een vervanging van de reguliere vrijwilligers;
  • Er moet vanuit de maatschappelijke instelling altijd professionele begeleiding aanwezig zijn tijdens de activiteit;
  • Vrijwilligers mogen nooit met de cliënten alleen zijn;
  • Specifieke kennis of kunde is bij de activteit niet vereist; 
  • Een kalenderactiviteit kan doorgang vinden bij afwezigheid van Cares-vrijwilligers;
  • Kalenderactiviteiten vinden bij voorkeur ’s avonds en in het weekend plaats. Dat zijn tijden waarop (young) professionals niet werken en dus beschikbaar zijn.

Voorbeelden van mogelijke activiteiten:

Kalenderactiviteiten Teamactiviteiten
Taallessen aan migranten Fietslessen voor migranten
Huiswerkbegeleiding aan kinderen Carriere lessen voor kinderen
Dansavond met ouderen Wandelen met ouderen
Bingo spelen met ouderen Pannenkoeken bakken met ouderen
Samen koken Uitje naar een museum