Doneren

Het voortbestaan van Nederland Cares en al haar Cares steden is afhankelijk van de steun vanuit het bedrijfsleven, fondsen, subsidies en giften. Met deze bijdragen zetten wij verschillende vrijwilligersactiviteiten op voor de kwetsbare medemens.

Donatie

Wilt u ons helpen, dan kunt u ons steunen door een financiële donatie. Met uw bedrag kunnen we een specifeke vrijwilligersactiviteit opzetten, zoals huiswerkles voor kinderen of Nederlandse les voor migranten. Uw donatie wordt gebruikt om het contact met de maatschappelijke instelling te onderhouden en vrijwilligers te werven voor de activiteit. Al voor 2.500 euro kunnen wij een vrijwilligersactiviteit opzetten!

Fiscale voordelen

Nederland Cares is door de belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften boven een bedrag van € 227,- gedaan door uw bedrijf, fiscaal aftrekbaar. De aftrek bedraagt, volgens artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting, ten hoogste 6 procent van de winst. Voor meer informatie zie www.anbi.nl.

Bankgegevens

U kunt uw donatie overmaken op: NL23ABNA0416855997 t.n.v. Stichting Nederland Cares o.v.v. donatie Nederland Cares. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!