Raad van Advies

Nederland Cares heeft een actieve Raad van Advies. Deze Raad adviseert het bestuur en de directie en vergadert drie keer per jaar. De leden ontvangen geen bezoldiging. De leden van de Raad hebben verschillende achtergronden en leveren zo een brede input.

  1. Erik de Muinck Keizer
  2. Maaike Janssen
  3. Sadik Harchaoui
  4. Mieke de Vos
  5. Sacco van de Velde