Missie

We willen de maatschappelijke betrokkenheid van de young professional vergroten. Dit doen we door het aanbieden van flexibel vrijwilligerswerk waarbij de ontmoeting met mensen uit kwetsbare groepen centraal staat. We sluiten niemand uit, maar richten ons vooral op de young professional. Deze doelgroep heeft vaak een volle agenda, en daardoor geen tijd om zich elke week te committeren aan vrijwilligerswerk. Daarnaast kan in de dagelijkse hectiek van het werkende bestaan het besef dat er méér is op de achtergrond raken. We creëren op vernieuwende wijze bewustwording en maatschappelijk draagvlak bij generaties die in de toekomst bepalend zijn voor Nederland. Wij bouwen aan een harmonieuze samenleving door het maatschappelijk bewustzijn aan te reiken aan jongere generaties. Dit doen wij door de young professional zich te laten inzetten voor kwetsbare groepen en daarbij te zorgen dat de young professional en de kwetsbare groepen elkaar ontmoeten.

Visie

Bij Nederland Cares staat de ontmoeting voorop. Tijdens onze vrijwilligersactiviteiten maken de vrijwilliger en de kwetsbare groepen kennis met een andere wereld. Deze ontmoetingen verbreden perspectieven aan weerszijden. De impact van het contact en de dialoog is altijd tweezijdig. Wij geloven dat de ontmoeting geslaagd is als de ervaring van vrijwilligerswerk impact heeft op het doen, denken en handelen van zowel de young professional (de vrijwilliger), als de kwetsbare groepen. Op de langere termijn geloven wij dat onze werkwijze de sociale cohesie bevordert. Er ontstaat samenhang tussen de verschillende lagen in de bevolking en vanuit dat perspectief wordt geleefd, gedacht en gehandeld. Wij spreken mensen in een vroeg levensstadium aan om iets (terug) te doen voor de maatschappij, zodat het solidariteitsgevoel op toenemende wijze onderdeel wordt van de Nederlandse samenleving.

Aanpak

Om onze missie te bereiken, hebben wij vrijwilligerswerk flexibel gemaakt, terwijl we in de structurele behoeften van de maatschappelijke instellingen voorzien. Wij bieden onze vrijwilligersactiviteiten op laagdrempelige wijze aan:

  • De vrijwilliger bepaalt zelf hoe vaak en wanneer hij of zij zich inschrijft voor een vrijwilligersactiviteit. Een paar keer per jaar is voldoende. Dit maakt dat het vrijwilligerswerk in te passen is in volle agenda’s.
  • De activiteiten die onze vrijwilligers ondersteunen, zijn gericht op vijf kwetsbare groepen: dak- en thuislozen, kinderen in achterstandssituaties, mensen met een beperking, migranten en ouderen.
  • Er is geen specifieke kennis of kunde nodig. Gezond verstand is voldoende. De vrijwilliger wordt opgevangen door de contactpersoon van de maatschappelijke instelling en kan op gemakkelijke wijze aansluiten.
  • De vrijwilliger is nooit alleen tijdens een activiteit. Er zijn andere Cares vrijwilligers aanwezig om ervaringen mee te delen en de activiteiten vinden plaats onder begeleiding van een contactpersoon van de maatschappelijke instelling, die kennis heeft van de maatschappelijke doelgroep.
  • Nederland Cares gaat samenwerkingsverbanden aan met het bedrijfsleven, op grond waarvan invulling wordt gegeven aan het MBO-beleid van bedrijven.