Stichting Nederland Cares is een ANBI

Een ANBI is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling'. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Onze donateurs genieten fiscale voordelen. Meer informatie over deze voordelen is hier te vinden. Hieronder staan de gegevens van Nederland Cares:

 • Naam: Stichting Nederland Cares
 • RSIN: 814543261
 • BTW: NL 814 543 261 B01
 • KvK: 34223969
 • IBAN: NL23 ABNA 0416 8559 97
 • Contactgegevens:
  Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam
  T: 020-2402480
  E: info@nederlandcares.nl;
   
 • Doelstelling/missie: Nederland Cares wil de maatschappelijke betrokkenheid van young professionals vergroten. Dit doen we door het aanbieden van flexibel vrijwilligerswerk waarbij de ontmoeting met de hulpbehoevende centraal staat. We sluiten niemand uit, maar we richten ons met name op deze doelgroep, omdat deze doelgroep vaak een volle agenda heeft en daardoor niet de tijd heeft om zich elke week te committeren aan vrijwilligerswerk. We creëren op vernieuwende wijze bewustwording en maatschappelijk draagvlak bij generaties die in de toekomst bepalend zijn voor Nederland. Wij bouwen aan een harmonieuze samenleving door het maatschappelijk bewustzijn aan te reiken aan jongere generaties. Dit bereiken wij door een ander te helpen en een ontmoeting te creëren tussen de young professional en de hulpbehoevende.
   
 • Actueel beleidsplan: Het beknopte beleidsplan is hier te vinden;
   
 • De samenstelling van het bestuur: Voorzitter, secretaris, penningmeester en vijf bestuursleden. Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden.
 • Het beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. De directie en de overige medewerkers van de stichting ontvangen een salaris dat gebaseerd is op een salaristabel;
   
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: het jaaroverzicht van onze gemaakte impact in 2017 is hier te vinden;
   
 • Inzage in de financiële huishouding: de jaarrekening van 2017 is hier te vinden. Deze bevat ook het bestuursverslag.